10 przykazań dla Autora

 

W jaki sposób reagować na uwagi ze strony Recenzenta

 

Przykłady decyzji ze strony edytora dotyczące manuskryptu:

a) odrzucenie pracy bez możliwości powtórnego jej przedłożenia,
b) odmowa przyjęcia pracy na chwilę obecną z możliwością jej akceptacji w przyszłości,
c) odmowa przyjęcia pracy na chwilę obecną z bardzo dużym prawdopodobieństwem zaakceptowania jej w przyszłości.

 

1. Masz prawo się zdenerwować, następnie otrząśnij się i racjonalnie podejdź do krytyki.
Odpowiadanie na uwagi recenzenta w sposób go krytykujący zwykle nie wnosi nic pozytywnego do sprawy, a wręcz przeciwnie może pogorszyć sytuację autora.

2. Uważnie prześledź jakich uwag dotyczy list od edytora.

3. Daj sobie trochę czasu, aby zebrać myśli przed wysłaniem odpowiedzi do recenzenta.

4. Nawet jeżeli recenzent jest w błędzie, nie oznacza to, że autor ma rację.
Recenzenci mogą się mylić. Jednakże nadal warto przyjrzeć się zamieszczonym uwagom pod kątem tego, co możemy uczynić, aby uatrakcyjnić pracę i tym samym usatysfakcjonować recenzenta, nie wskazując mu, że jest on w błędzie.

5. Wybieraj swoje walki rozsądnie.
Pomimo tego że na stronie tytułowej pracy jest twoje nazwisko, nie należy odpowiadać recenzentowi, jeżeli to możliwe, że się myli bez możliwości dania mu szansy zachowania twarzy.

6. Nie napuszczaj jednego recenzenta na drugiego.

W niektórych sytuacjach recenzenci dają sprzeczne komentarze. Dla przykładu, jeden z recenzentów może zasugerować, aby dodać dodatkowe informacje do Ryciny, z kolei inny wskaże, że Rycina powinna być usunięta z manuskryptu. W tej sytuacji należy zdecydować która opcja poprawi jakość artykułu; jednakże nie należy ignorować żadnej z sugestii, trzeba właściwie na nią odpowiedzieć dostarczając logicznego wytłumaczenia.

7. Bądź wdzięczny edytorom i recenzentom za poświęcony czas nad manuskryptem.

8. Kiedy odpowiadasz na uwagi, przytocz komentarz recenzenta/edytora.
Ułatwiaj pracę edytorom/recenzentom przez przytoczenie ich komentarzy kiedy opisujesz swój poprawiony manuskrypt. Należy wówczas skopiować dokładny tekst z poprawionej wersji artykułu do Twojej odpowiedzi.

9. Bądź przygotowany, aby skrócić tekst.

10. Nie przedkładaj tej samej wersji artykułu do innego czasopisma.