107 artykułów wycofanych przez wydawnictwo Springer


(źródło: Springer retracted 107 papers from Tumor Biology in April. Emily Petersen)

18 maja na łamach czasopisma Science (LINK) ukazał się artykuł elektroniczny dotyczący wycofania ("retracted") za jednym razem aż 107 artykułów naukowych przez wydawnictwo Springer. Sprawa dotyczyła czasopisma Tumor Biology, którego byłym wydawcą był Springer. Springer zwróciło uwagę na "wypaczony" proceder peer-review stosowany przez czasopismo Tumor Biology. W tym „wypaczonym” procederze najprawdopodobniej uczestniczyli autorzy prac, nierzetelne firmy edytorskie oraz czasopismo. Proceder związanym był z tzw. "fake reviews", czyli pozwalanie autorom na wskazanie recenzentów. Autorzy, czasami za poradami nierzetelnych firm edytorskich (firmy specjalizujące się w edycji manuskryptów i następnie ich przedkładania do czasopism), wymyślali nieistniejących recenzentów, do których były następnie wysyłane prace do recenzji i które na skutek takiego procederu zbierały pochlebne recenzje. Na chwilę obecną nie wiadomo czy wszyscy autorzy byli tego świadomi. Springer poczynił odpowiednie kroki, aby wyeliminować takie „wypaczenia” stosowane być może nie tylko przez to jedno czasopismo.Untitled Document