Copyedycja — istotny element w przypadku peer-review czasopism

Na łamach czasopisma Science Editor (June 8 — wersja online: https://www.csescienceeditor.org/) ukazał się artykuł autorstwa Resa A Roth, który informuje na podstawie badań o istotnym znaczeniu procesu copyedycji w przypadku manuskryptów przedkładanych do peer-review czasopism. Artykuł wskazuje na brak pełnego zrozumienia u autorów zależności pomiędzy procesem copyedycji a rezultatem przedłożenia takiego manuskryptu do czasopisma (akceptacja[…]

10 przykazań dla Autora

  W jaki sposób reagować na uwagi ze strony Recenzenta   Przykłady decyzji ze strony edytora dotyczące manuskryptu: a) odrzucenie pracy bez możliwości powtórnego jej przedłożenia, b) odmowa przyjęcia pracy na chwilę obecną z możliwością jej akceptacji w przyszłości, c) odmowa przyjęcia pracy na chwilę obecną z bardzo dużym prawdopodobieństwem zaakceptowania jej w przyszłości.  […]