Praca wadliwa pod kątem naukowym – co dalej

  Kroki, które należy poczynić w przypadku pracy wadliwej pod kątem naukowym Jeżeli recenzenci uważają pracę za naukowo lub logicznie wadliwą, list od edytora powinien obejmować szczegółową listę wszystkich uwag — w ten sposób otrzymujemy informację, którą potrzebujemy, aby naprawić wady pracy, tak abyśmy mogli przedłożyć pracę do innego czasopisma. Poniższa tabela zawiera większość z[…]