Salami slicing

Bardzo często spotykaną praktyką wśród przedkładanych do recenzji prac naukowych jest tzw. “salami slicing“.  W odróżnieniu od procesu powielania publikacji, które dotyczy publikowania tych samych danych w dwóch lub większej ilości publikacji, w przypadku salami slicing autor celowo wykorzystuje tylko fragmenty (“slices”) swojego obszarnego badania naukowego,  w celu opublikowania większej ilości prac naukowych w oparciu[…]