SDS – similarity-detection software

W posługiwaniu się raportami wygenerowanymi przez narzędzia SDS jest wymagane pewne doświadczenie. Niski SC% może ukrywać fakt, że całe zdanie zostało dosłownie wzięte z innej, niezacytowanej pracy, podczas gdy wysoki SC% może być wynikiem stosowania krótkich fraz lub terminów występujących również w innych artykułach naukowych, co niekoniecznie stanowi o plagiacie lub złamaniu etycznych wytycznych wydawnictwa.