2h, 2 h, 2hs, 2 hs, 2hrs a może 2 hrs?

Który skrót jest poprawny: 2h, 2 h, 2hs, 2 hs, 2hrs a może 2 hrs? W tym przypadku stosujemy regułę dotyczącą jednostek miarowych (patrz tutaj).  Zatem, poprawną skróconą formą będzie h

Jednostki zawsze powinny być pisane w formie pojedynczej. Niniejsza reguła jest stosowana nawet jeżeli piszemy o 1, 15 lub 120 godzinach.

Zespół Translmed