50% a może 50 % oraz 24°C czy też 24 °C?

Która forma jest poprawna: 50% a może 50 % oraz 24°C czy też 24 °C?

Odpowiedź brzmi: 50% oraz 24°C

W odróżnieniu od większości symboli matematycznych, znak procentu (%) oraz stopni Celcjusza (°C) zawsze towarzyszy poprzedzającej go wartości liczbowej. Wszystkie inne znaki matematyczne, dla przykładu =, +, -, <, > są z reguły “otoczone” znakiem spacji (przynajmiej wg. AMA style guide); jednakże, należy pamiętać, że niektóre czasopisma nie stosują spacji  (P<0.01), a inne z kolei stosują spację po obu stronach znaku (P  < 0.01 ) — patrz nasz wcześniejszy wpis (blog). 

Zespół Translmed