5mls, 5ml, 5 mls, a może 5 ml?

5mls, 5ml, 5 mls, a może 5 ml oraz 1%?

Jednostki miary zawsze powinny być pisane w formie pojedynczej, dla przykładu ml, cm, czy też mM. Ta reguła również stosuje się jeżeli mówimy o 1, 10 czy też 10 ml. Ponadto, pomiędzy wartością liczbową a jednostką miary (ml, cm, etc.) powinna być zachowana przerwa — spacja (np. 5 ml, 10 cm). Reguła ta nie dotyczy wartości procentowych. Tutaj więkoszość czasopism (jeżeli nie wszystkie) stosuje format 1%, 10%, 100% — nie ma rozdzielenia spacją. 

Należy również pamiętać, że wiele czasopism (bardzo często o profilu chemicznym) preferuje format mL. Dlatego zawsze zalecamy sprawdzenie kilku artykułów opublikowanych w czasopiśmie docelowym, aby upewnić się co do właściwego formatu.

Zespół Translmed.