a hyphen (-), en-dash (–) oraz em-dash (—)

dashes

Bardzo często  w pracach, które są poddawane korekcie językowej spotykamy się z niewłaściwym użyciem “a hyphen”, “en-dash” oraz “em-dash”.

a hyphen (-)

en-dash (–)

em-dash (—)

Należy pamiętać, że a hyphen (-) jest zarezerwowany dla słów dwuczłonowych, np. long-term crisis, well-studied organism; z kolei en-dash (–) jest stosowany przy wyrażaniu zakresów, np. the species has 35–55 caudal vertebrae; at the pH range 2–10. Natomiast em-dash (—) stosuje się w miejscach gdzie przecinek (,) lub średnik (;) nie jest wystarczająco silny, aby podkreślić frazę, np. the study will be conducted at the University of Texas—where all the proper instruments are readily available—rather than at our facilities. Proszę jednak pamiętać, że em-dash ma raczej “nieoficjalny” charakter i bardzo rzadko się go stosuje w pracach naukowych.

Zespół Translmed