ABC Komunikacji dla NaukowcówABC Komunikacji:

Jednym z większych wyzwań stojących przed naukowcem jest umiejętność dzielenia się swoją pracą badawczą z innymi ludźmi. Naukowcy nieustannie pracują nad płynnym i skutecznym komunikowaniem swoich pomysłów, zdając sobie sprawę, że brak umiejętności w tym obszarze może wiązać się z problemami w trakcie publikowania nawet najlepszych badań oraz utrudnieniami z uzyskaniem finasowania na cele badawcze. Prawdopodobnie najbardziej wymagającą formą komunikacji naukowej jest publikowanie w czasopiśmie naukowym. Liczba opublikowanych artykułów i ich jakość są często postrzegane jako odzwierciedlenie indywidualnych osiągnięć naukowych. Pisanie wysokiej jakości prac naukowych wymaga czasu i umiejętności. W najbliższym okresie przedstawimy Państwu serię artykułów ABC Komunikacji Dla Naukowców Nieanglojęzycznych stanowiących krótki przewodnik o tym jak skuteczniej komunikować się w języku angielskim.

ABC Komunikacji Dla Naukowców Nieanglojęzycznych został rozwinięty z myślą o uczonych, którzy nie posługują się językiem angielskim na co dzień. Będziemy podawać wskazówki a także odpowiadać na Państwa pytania, dzięki czemu będziecie mogli łatwiej wybrać i zorganizować treść manuskryptu, tak aby w sposób przejrzysty przekazywał informacje o Waszej pracy badawczej.

Podamy sugestie jak przygotować artykuł i poprawić sposób w jaki Państwo piszą teksty naukowe, tak aby końcowy manuskrypt był użyteczny dla szerokiej publiczności (w tym osób nowych w danej dziedzinie naukowej) a nie tylko kilku wyspecjalizowanych czytelników.

ABC Komunikacji Dla Naukowców Nieanglojęzycznych już niedługo!