Jak napisać dobre wprowadzenie do pracy naukowej

Wprowadzenie do artykułu badawczego wyjaśnia czytelnikowi cel Twoich analiz i pomaga zrozumieć, dlaczego wykonujesz te badania. Wiele czasopism wymaga od autorów, aby wstęp był dość krótki, w niektórych przypadkach ograniczając go do zaledwie 500 słów lub mniej. Nawet jeśli czasopismo nie ogranicza długości wstępu, nadal powinieneś starać się być jak najbardziej zwięzły.

  1. Kolejność elementów we wstępie do pracy badawczej:

 Powinieneś zacząć od akapitu, który tłumaczy, dlaczego Twoje badania powinny zainteresować czytelnika. Poniżej prezentujemy fikcyjny przykład:

“Multiple sclerosis (MS) affects 1 million adults in the United States, but the disease process for the least common form, primary progressive MS (PPMS), remains unclear.”

Następnie przytaczasz dane naukowe, które doprowadziły cię do sformułowania Twojego pytania badawczego. Należy podać najistotniejsze i w miarę możliwości najnowsze odniesienie/ odniesienia.

“Myelin destruction is the unifying process in MS, but in PPMS, this destruction focuses in the spinal cord, rather than the brain. A key immunological pathway involving the protein XYZ acts only in the spinal cord, with no evidence of expression in the brain white matter. In addition, increases in XYZ expression have been identified among people with PPMS compared to unaffected individuals.”

Teraz możesz powiedzieć czytelnikowi, jaki jest kolejny krok w badaniach związanych z PPMS:

 “We have identified a receptor that binds XYZ in vitro. To evaluate its effects in vivo, we have created a knockout MS mouse model that exclusively does not express this receptor in the spinal cord in adulthood. Our hypothesis was that these animals, unlike their typical MS mouse model counterparts, will show no of the usual motor signs of MS.”

W zależności o typu czasopisma niektóre czasopisma oczekują, że na końcu wstępu autorzy zamieszczą kluczowe zdanie na temat ich badań. Inne czasopisma tego nie wymagają i ten fragment ma znajdować się w wynikach i dyskusji. Dlatego przed przystąpieniem do pracy warto przeglądać ostatnio opublikowane artykuły z docelowego czasopisma, aby zobaczyć, czego oczekują redaktorzy. Jeśli na końcu wprowadzenia musisz zawrzeć kluczowe zdanie na temat Twoich badań naukowych, to może wyglądać ono następująco:

“Our results show that these knockout animals that stop expressing this XYZ receptor in adulthood show a substantial delay in developing MS-related motor signs compared to the unmodified MS model animals. These findings suggest that the XYZ receptor contributes to but does not fully explain the disease process in PPMS.”

  1. Co zamieścić we wstępie do pracy badawczej:

– wprowadzenie do artykułu badawczego powinno rozpocząć się od pytania badawczego/hipotezy badawczej, na które chcesz odpowiedzieć i określania istotności problemu.

– po krótce warto opisać wcześniejsze badania dotyczące interesującego Cię tematu.

– warto wykonać listę kluczowych ustaleń, które wyjaśnią co skłoniło Cię do wykonania badań naukowych, oraz zidentyfikować kluczowe publikacje, które je omawiają. Warto w zwięzły sposób opisać dany temat badawczy posiłkując się wcześniej opublikowanymi pracami i wyjaśnić co wiemy a czego nie wiemy i jak Twoja publikacja wypełnia tę lukę i staje się kolejnym ogniwem w „łańcuchu badawczym”. 

Co można a czego nie można umieścić we wprowadzeniu:

 – rozpocznij od opisu tematu badawczego, podążaj za łańcuchem kluczowych ustaleń i zakończ ten fragment wprowadzenia Twoją hipotezą badawczą.

– korzystaj z najnowszych odniesień, jakie możesz znaleźć

– nie przeciążaj czytelnika danymi lub informacjami

ogranicz szczegóły do minimum, bądź zwięzły

– ułóż etapy procesu badawczego, zaczynając od ogólnego przejrzenie istniejącej literatury na temat danego, zawężając historię i kończąc na swoim pytaniu badawczym (metoda odwróconej piramidy).

– podaj czytelnikowi jedynie te informacje, których potrzebuje, aby zrozumieć, dlaczego przeprowadzasz to badanie. Nie umieszczaj we wstępie wszystkiego co wiesz na dany temat naukowy, trzymaj się faktów i najistotniejszych ustaleń, które prowadziły Cię do podjęcia nowych badań naukowych. Jeśli napiszesz zbyt ogólnikowy wstęp czytelnik nie będzie mieć pojęcia, jakie jest twoje pytanie badawcze ani dlaczego je zadajesz.

– używaj języka zrozumiałego dla osób reprezentujących inne dyscypliny naukowe.

– akapity powinny być stosunkowo krótkie, dzieląc tekst na łatwe do zrozumienia fragmenty, zawężając swoją historię do pytania badawczego.

– nie pisz wstępu jako jednego długiego akapitu (chyba że czasopismo tego wyraźnie wymaga)