Jak nie używać słowa „respectively”

 

Słowo „respectively” jest bardzo przydatne w publikacjach naukowych, jednak często zdarza się, że jest ono używane nieprawidłowo. Oto kilka przykładowych zdań, w których zostało użyte w niewłaściwy sposób.

  1. The P53, Bcl2 and Bcl-x antibodies were purchased from Cell Signaling and Invitrogen, respectively.
  2. The leaves and flowers and were used for RT-PCR, Western blotting and immunofluorescent staining, respectively.
  3. Proliferation was measured using the MTT assay and flow cytometry, respectively.
  4. Expression of VEGF, MDM-2 and GAPDH, respectively, were quantified using real-time RT-PCR.
  5. The 3 and 5-year overall survival and disease-free survival rates were 99.0%, 89.2%, 85.6% and 79.0%, respectively.
  6. The mean and median values in control and treated cells were 8.6, 7.5, 8.9 and 7.2, respectively.

Słowo „respectively” służy do połączenia dwóch grup, które zawierają tę samą liczbę elementów.

The P53, Bcl2 and Bcl-x antibodies were purchased from Cell Signaling and Invitrogen, respectively.

Zakupiono trzy przeciwciała od dwóch firm, więc nie możemy dokładnie określić, które przeciwciało pochodziło z której firmy.

The leaves and flowers were used for RT-PCR, Western blotting and immunofluorescent staining, respectively.

Wymieniono trzy techniki dla dwóch różnych próbek, więc nie jest jasne, która z technik została wykorzystana do analizy liści i kwiatów.

W wyżej wymienionych przypadkach najlepiej w ogóle nie stosować „respectively”, lepszym rozwiązaniem będzie podanie informacji w całości.

The P53 antibody was purchased from Cell Signaling and the Bcl2 and Bcl-x antibodies were purchased from Invitrogen.

The leaves were subjected to RT-PCR and the flowers were used for Western blotting and immunofluorescent staining.

Używając słowo „respectively” należy pamiętać, że każda grupa powinna posiadać więcej niż jedno słowo i słowo to powinno służyć do opisania dwóch lub więcej elementów. Dlatego „respectively” nie jest wymagane w zdaniu nr 3, ponieważ proliferację (1 grupa) mierzono za pomocą obu technik (2 elementy). Podobnie w zdaniu 4 ekspresję wszystkich trzech genów (3 elementy) oznaczano ilościowo za pomocą RT-PCR (1 grupa) w czasie rzeczywistym. Poprawnie brzmiące zdania są zamieszczone poniżej:

Proliferation was measured using both the MTT assay and flow cytometry.

Expression of VEGF, MDM2 and GAPDH were quantified using real-time RT-PCR.

Praca naukowa powinna być możliwie jak najbardziej zrozumiała dla odbiorcy. Zdania 5 i 6 mogą powodować wiele nieporozumień. W każdej grupie jest taka sama liczba słów, ale całość jest niezrozumiała. W przypadku tego typu zdań lepiej jest napisać dane w całości, tak aby były jasne. Lepiej brzmi:

The 3- and 5-year overall survival rates were 99.0% and 85.6% and the 3- and 5-year disease-free survival rates were 89.2% and 79.0%, respectively.

In control and treated cells, the mean (and median) values were 8.6 (8.9) and 7.5 (7.2), respectively.

Słowem „respectively” nie można zastępować słów „both, all, individually, separately”. Ponadto respectively” jest też często błędnie używane do wskazania, że jedna technika została użyta do analizy różnych próbek. Przykłady 2, 3 i 4 należą właśnie do tej kategorii. W takich przypadkach lepiej jest zastosować słowa “both” lub “all”.

The leaves and flowers were used for RT-PCR, Western blotting and immunofluorescent staining.

Proliferation was measured using both the MTT assay and flow cytometry.

Expression of VEGF, MDM2 and GAPDH were quantified using real-time RT-PCR.