Naukowcy w czasach pandemii

 

Pandemia koronawirusa 2019 (COVID-19) zakłóciła środowisko pracy i ogólne samopoczucie naukowców. Naukowcy musieli wprowadzić zmiany w swojej pracy badawczej, a niektórzy wstrzymali badania tymczasowo lub na stałe. Internetowa ankieta oceniająca wpływ pandemii COVID-19 przez NIH wykazała, że 75% respondentów stwierdziło, że pandemia miała wpływ na ich życie zawodowe. Co więcej, 42% naukowców doświadczyło negatywnego wpływu pandemii COVID-19 na rozwój ich kariery.

Istnieje kilka czynników, które mogły mieć wpływ na produktywność i chęć do pracy naukowców. Badania ujawniły, że 41% naukowców ma zamiar odejścia z uczelni, przy czym głównymi czynnikami były wypalenie i niezadowolenie z pracy.

Badacze informowali, że potrzebują wsparcia w czasie pandemii; zwłaszcza młodsi naukowcy i ci, których członkowie rodziny wymagali opieki. Potrzeby obejmowały między innymi promocję ich badań i edukację online dla rozwoju umiejętności. Badanie ankietowe wykazały, że wsparcie to wiązało się z wyższą produktywnością i było korzystne z punktu widzenia łagodzenia skutków pandemii.

Pandemia wywarła wpływ na badaczy i związane z nimi tematy badawcze, a tym samym na edytowanie prac naukowców. Ogromna liczba manuskryptów na temat patofizjologii i strategii leczenia COVID-19 została przesłana do czasopism na całym świecie, co spowodowało dodatkowy ciężar na barkach redaktorów. Ponadto kolejnym problemem stały się plagiaty, a także spadek liczby publikacji niezwiązanych z COVID-19 w niektórych czasopismach. Niestety może to skutkować możliwym opóźnieniem badań nad chorobami innymi niż COVID-19 w nadchodzących latach.