Poprawne użycie jednostek miar układu SI

Skróty jednostek miar układu SI, których nazwa pochodzi od nazwiska (np. Pa od Pascal, Hz od Hertz, W od Watt) są pisane z dużej litery. Wyjątkiem jest litr „L”. W Australii, Kanadzie i USA do oznaczania tej jednostki stosuje się oficjalnie wielką literę „L”, w pozostałych krajach świata, w tym w Polsce, normą jest stosowanie małej litery „l”, choć stosowanie wielkiej litery jest również dopuszczalne. Głównym powodem tego odstępstwa jest zbyt duże podobieństwo malej litery „l” to numeru 1. Przed przygotowaniem manuskryptu warto więc zwrócić uwagę na poprawne użycie jednostek miar w danym kraju.

Poniżej prezentujemy tabelę z poprawnymi skrótami jednostek, które mogą być użyteczne w trakcie pisania manuskryptu.

 

Często w trakcie edycji tekstów pojawiają się problemy z poprawnym stosowaniem symbolu stopnia °. Symbol ten pomijamy, kiedy podajemy temperaturę w kelwinach. Dla przykładu:

1. Water freezes at 273 K.

Jeśli symbol jednostki (K) zlokalizowany jest po numerze (273), to pomiędzy 273 oraz K wstawiamy spację (zgodnie z The Chicago Manual of Style).

 2. Water freezes at 32°F.

Ani przed ani po symbolu ° nie wstawiamy spacji (zgodnie z The Chicago Manual of Style).

Niekiedy poprawne użycie przedrostków jednostek miar układu SI (prefiksów) może sprawiać problemy. Warto zapamiętać, że prefiksy większe od kilo- piszemy z dużej litery, mniejsze od kilo- piszemy z malej litery.

W przypadku pojemności komputerów lub dysków w tekstach nietechnicznych stosuje się dużą literę „K”, np. 100 kilobytes disk (100K disk). W tekstach technicznych stosujemy jednak Kb (kilobit), oraz KB (kilobajt).

Kiedy stosujemy nietypowe jednostki miar w tekstach skierowanych do ogółu czytelników, za pierwszym razem powinniśmy dla ułatwienia napisać jej pełną nazwę. Zasada ta nie dotyczy tekstów technicznych czytanych przez specjalistów. Dla przykładu:

Tekst nietechniczny: The mercury level in 55 of the 450 samples exceeded 15 parts per million.

Tekst techniczny: The mercury level in 55 of the 450 samples exceeded 15 ppm.

W przypadku kiedy pomiar jest podany zarówno w jednostkach miary układu SI jak i w jednostkach stosowanych w krajach anglosaskich, równowartość tych pomiarów powinna zostać napisana w nawiasach.

The boiling point of this compound is 445°C (800°F).

 

Źródło: The Copyeditor’s Handbook. A Guide for Book Publishing and Corporate Communications, Revised, Updated, and Expanded. Amy Einsohn, Marilyn Schwartz.