Warto pisać „przeglądówki”

 

 

Na przełomie lat 2020-2021 społeczność naukowa doświadczyła negatywnego wpływu epidemii COVID-19: zamknięcie uniwersytetów, ośrodków badawczych i laboratoriów, odwoływane i przekładane wydarzenia naukowe, w tym krajowe i międzynarodowe konferencje, sympozja, warsztaty i programy szkoleniowe. Dodatkowym utrudnieniem nadal są ograniczenia w podróżowaniu. Chociaż są to odpowiednie decyzje i leżą w najlepszym interesie całej naszej społeczności, to niestety mają one negatywny wpływ na karierę badaczy i naukowców w skali globalnej. W wielu krajach mamy do czynienia z „zamrożeniem rekrutacji” lub utraty miejsc pracy ze względu na brak funduszy. Ponadto wielu badaczy straciło możliwość zdobycia nagród badawczych i stypendiów. To przekłada się niestety na raptowny spadek ilości publikowanych artykułów naukowych. Ograniczenie liczby wydarzeń naukowych i zamknięcie uniwersytetów spowodowało wydłużenie czasu badań, a w niektórych przypadkach doprowadziło do ponownego rozpoczęcia całych badań, ich wstrzymania lub zmniejszenia ich skali do absolutnego minimum, co utrudniło harmonogram pracy laboratoriów i ośrodków badawczych.

Dla rozwoju kariery naukowca bardzo istotna jest tzw. „publikowalność naukowa”. Niestety w sytuacji, kiedy większość badań jest wstrzymanych, ciężko jest generować nowe prace naukowe. Publikowalność wpływa na parametryzację poszczególnych jednostek naukowych, czyli kompleksową ocenę, której podlegają te jednostki naukowe. Dlatego warto pamiętać, że ocena tych osiągnięć obejmuje także artykuły przeglądowe, a więc takie, które stanowią podsumowanie aktualnego stanu wiedzy w danym obszarze badawczym. Zadaniem artykułu przeglądowego jest integracja i interpretacja dotychczasowych wyników oryginalnych badań naukowych. Literatura jest analizowana przede wszystkim w celu zidentyfikowania luk w wiedzy w danej dziedzinie. Przegląd literatury wskazuje obszary wymagające dalszych badań, a tym samym pomoc jako punkt wyjścia dla przyszłych badań. Profesjonalny przegląd literatury umożliwia interpretację wcześniejszej literatury w świetle nowych osiągnięć w tej dziedzinie; pomaga to w ustaleniu spójności wiedzy i trafności starszych materiałów a także jest sposobem na potwierdzenie swego naukowego autorytetu na arenie międzynarodowej.