covid19

Mamy nadzieję, że zastajemy Państwa w pełnym zdrowiu. Zagrożenia, jakie niesie ze sobą epidemia a także związana z tym zmiana codziennych nawyków, trybu pracy, to wyzwanie dla całego społeczeństwa.

Czy kobiety publikują mniej prac naukowych niż mężczyźni…

  Na łamach prestiżowego czasopisma PNAS ( www.pnas.org/cgi/doi/10.1073/pnas.1914221117) ukazał się  artykuł porównujący nierówności między płciami a ich dorobkiem naukowym. Wiele dotychczasowych badań starało się udowodnić, że mężczyźni publikują częściej niż kobiety w trakcie swojej kariery naukowej. Jako przyczynę takiego stanu podawano m.in. nierówności związane z np. odpowiedzialnością kobiet za rodzinę, klimat pracy, itp. Nowe badania[…]

Salami slicing

Bardzo często spotykaną praktyką wśród przedkładanych do recenzji prac naukowych jest tzw. “salami slicing“.  W odróżnieniu od procesu powielania publikacji, które dotyczy publikowania tych samych danych w dwóch lub większej ilości publikacji, w przypadku salami slicing autor celowo wykorzystuje tylko fragmenty (“slices”) swojego obszarnego badania naukowego,  w celu opublikowania większej ilości prac naukowych w oparciu[…]