(Auto)plagiat

DUSAN PETRICIC

W nauce możemy przedstawić i omówić ideę, doświadczenia i wnioski innych autorów, tak długo jak odpowiednio zacytujemy oryginalną publikację. Jednakże, nie wolno stosować tych samych słów, zwrotów co w pracy oryginalnej, chyba że wyraźnie zostanie to podkreślone poprzez zastosowanie znaków cytowania („”). Kopiowanie fragmentów tekstu z czyjejś pracy lub książki i udawanie, że te słowa są naszymi własnymi jest rodzajem kradzieży intelektualnej i nie tylko plagiatem, ale łamaniem praw autorskich. Dlatego należy być bardzo uważnym, aby tego nie uczynić, bo może to pociągnąć za sobą poważne konsekwencje, np. odrzucenie pracy przez czasopismo.

Wielu autorów pyta, ile słów stanowi o plagiacie. Większość osób zgadza się, że ta liczba wynosi pomiędzy 5 a 10 słów, ale znów, wszystko zależy od których słów  liczymy. Oczywiście wiele zwrotów jest wyrażanych przez setki autorów w identyczny sposób, gdyż nie da się inaczej, np. „we set up a series of transects through the forest”. Aczkolwiek, istotna kwestia pozostaje, że te słowa nie odzwierciedlają wyjątkowej idei lub koncepcji.

Dawniej było trudniej wychwycić plagiat w tekstach – z reguły to recenzenci lub Associate Editor stali na straży oryginalności publikacji. Obecnie, edytorzy mają do dyspozycji programy, które wykonuj tą pracę dużo szybciej i prościej (np. CrossRef, CrossCheck oraz CrossMark).

Innym problemem stanowi auto-plagiat. W naszej działalności spotykamy się częściej z pracami, którym zarzucono ten występek. Auto-plagiat występuje wówczas, kiedy autor używa tych samych zwrotów lub fragmentów, które użył we wcześniejszych swoich publikacjach. Autorzy bardzo często są zdziwieni, że nie mogą powielać ich własnych sformułowań w kolejnych artykułach. Czyniąc to, autorzy nie tylko dokonują plagiatu, ale również naruszają własność prawną wydawcy, gdyż autor oddaje prawa własności wydawcy, który publikuje jego pracę, zatem reprodukcja jakiegokolwiek tekstu bez zgody wydawcy jest nieetyczna. Auto-plagiat nie jest dopuszczalny w świecie naukowym. Także jeżeli przedkładamy tekst, który ma znamiona auto-plagiatu, tekst ten zostanie albo zwrócony do poprawki albo całkowicie odrzucony bez możliwości ponownego przedłożenia pracy do czasopisma. Jedna z zasad mówi, aby praca naukowa którą dostaje czytelnik była oryginalna bez znamion (auto)plagiatu. Auto-plagiat również dotyczy powtórnego użycia wyników (np. tych samych kontroli do różnych prowadzonych eksperymentów) czy też opublikowanie tej samej Ryciny. To wszystko jest nietycznym i nieprofesjonalnym zachowaniem, które może autora wprowadzić w poważne kłopoty.

Source: “What editors want”

Translmed pomaga naukowcom przerobić tak pracę, aby pozbyć się znamion (auto)plagiatu. Pomogliśmy wielu naukowcom w tym zakresie. Więcej informacji na temat tej usługi można znaleźć Tutaj.