Autocytowanie

Wielu naukowców zgadza się, że zbyt częste autocytowanie („inappropriate authors’ self-citation A-SC) staje się rosnącym problemem. A-SC to niewłaściwa praktyka, która jest spowodowana przez coraz większe znaczenie wskaźników cytowań w karierze naukowców.