Cechy stron prezentujących “predatory journals”

Source: https://forbetterscience.com/2015/10/28/is-frontiers-a-potential-predatory-publisher/

Charakterystyka strony www rzetelnego czasopisma:

• Zakres czasopisma jest dobrze i precyzyjnie określony.
• Główną grupą odbiorców czasopisma są naukowcy.
• Redaktor i redakcja czasopisma są uznanymi ekspertami w danej dziedzinie.
• Czasopismo jest powiązane z/lub sponsorowane przez uznane stowarzyszenie naukowe lub instytucję akademicką.
• Artykuły są w zakresie tematycznym czasopisma i spełniają standardy dyscypliny prezentowanej w czasopiśmie.
• Wszelkie informacje dotyczące opłaty za opublikowanie pracy w czasopiśmie można łatwo znaleźć na stronie internetowej i są te zasady precyzyjnie wyjaśnione.
• Artykuły mają przypisany identyfikatory cyfrowe (DOIS).
• Czasopismo wyraźnie wskazuje prawa do użytkowania i ponownego wykorzystania treści na poziomie artykułu (np. Licencja Creative Commons CC BY).
• Czasopismo posiada Międzynarodowy Znormalizowany Numer Wydawnictwa Ciągłego (ISSN).
• Wydawca czasopisma należy do stowarzyszenia tzw. Open Access Scholarly Publishers.
• Czasopismo jest zarejestrowane w UlrichsWeb, Global Serials Directory.
• Czasopismo znajduje się w katalogu czasopism o otwartym dostępie (OA).
• Czasopismo jest wymienione w tematycznych bazach danych i indeksach.

Charakterystyka strony www tzw. „drapieżnego czasopisma / predatory journal”:

• Zakres zainteresowań obejmuje tematy z zakresu nauk nie-biomedycznych i biomedycznych.
• Częste błędy ortograficzne i gramatyczne na stronie.
• Zdjęcia/ryciny są niskiej jakości.
• Strona jest skierowana przede wszystkim do autorów, a nie do czytelników zainteresowanych szerokimi aspektami czasopisma.
• Logo wydawcy może podszywać się pod logo rzetelnego wydawcy.
• Czasopismo przedstawia dane statystyczne generowane przez Index Copernicus International, który zawiera sporą liczbę “predatory” czasopism w swojej bazie.
• Brak wyraźnego przedstawienia procesu zamieszczenia pracy.
• Autorzy są proszeni o przesłanie manuskryptów pocztą elektroniczną, a nie za pośrednictwem strony internetowej.
• Czasopismo obiecuje szybką publikację po akceptacji.
• W czasopiśmie nie ma żadnych zasad dotyczących wycofania artykułu (ang. retraction).
• Nie uwzględniono kwestii, czy i w jaki sposób treść czasopisma zostanie zarchiwizowana cyfrowo.
• Opłaty za przetwarzanie artykułów (APC) są niższe niż 150 USD.
• Czasopismo twierdzi, że ma otwarty dostęp, ale nie wspomina o prawach autorskich lub twierdzi, że wydawca zachowuje prawa autorskie.
• Adres kontaktowy e-mail nie jest specyficzny dla czasopisma lub wydawcy, ale należy do publicznej usługi poczty e-mail (np. @gmail.com lub @yahoo.com).

„Drapieżne” czasopisma są czasopismami typu OA, które obiecują szybką akceptację i w miarę tani proces publikacji niekiedy prac o bardzo niskiej jakości. Nie oferują usług recenzowania, redakcji, publikowania i indeksowania, jak to czynią rzetelne czasopisma. Szczególnie oszukują nowych autorów (zwłaszcza z krajów rozwijających się). Jednakże, spora liczba doświadczonych autorów, bedących pod ogromną presją publikowania, również korzysta z usług takich czasopism.