Council of Science Editors (CSE)
CSE:

Chcielibyśmy Państwa poinformować, że Translmed należy do prestiżowej organizacji Council of Science Editors (CSE), która zrzesza profesjonalistów oddanych odpowiedzialnej i efektywnej komunikacji nauki. Naszą misją jest służba specjalistom w dziedzinie nauk ścisłych poprzez zapewnienie profesjonalnej korekty językowej.

Rada redaktorów naukowych (CSE) jest międzynarodową organizacją członkowską dla wydawców specjalizujących się w wydawnictwach w naukach ścisłych. Naszym celem jest wspomaganie społeczności naukowych, wydawnictw naukowych i informatycznych poprzez wspieranie sieci, edukacji, dyskusji i wymiany. Stawiamy sobie za cel bycie źródłem informacji na temat aktualnych i pojawiających się problemów w przekazywaniu informacji naukowych.