COVID-19 – Aktywność publikacyjna

Pandemia COVID-19 unaoczniła znaczenie przedruków (preprints) jako niezbędnego środka szybkiego rozpowszechniania badań naukowych.

Preprints – niepublikowane wersje prac badawczych – oferują pełen dostęp do publikacji, ustanawiają pierwszeństwo badań, umożliwiają szybkie rozpowszechnianie wyników, zapewniają wczesne rozpoznanie i widoczność pracy (szczególnie dla początkujących badaczy).

W kwietniu, repozytorium medRxiv publikowało codziennie od 50 do 100 postów związanych z SARS-CoV-2. Rosnąca popularność przedruków podkreśla ich znaczenie jako środka do szybkiego dzielenia się i aktualizacji wyników badań podczas epidemii. W dłuższej perspektywie może to również okazać się przełomowym momentem, sygnalizując pojawienie się przedruków jako uzasadnionego uzupełnienia recenzowanych czasopism.

medRxiv otrzymało ponad 1941 przedruków dotyczących COVID-19, począwszy od badań klinicznych po testy diagnostyczne, środki ochrony indywidualnej oraz epidemiologię lub modelowanie. Inne repozytorium, bioRxiv, opublikowało 508 przedruków związanych z SARS-CoV-2. W tym samym okresie w PubMed ukazało się 7 136 artykułów związanych z COVID-19. Ta ostatnia statystyka jest godna uwagi, ponieważ liczba przedruków COVID-19 (2449) jako odsetek artykułów recenzowanych (7 136) opublikowanych od początku roku jest wysoka (34%).

Zebrane dane wskazują, że coraz więcej badaczy przekonuje się o zasadności przedruku.

Link: Nature Biotechnology volume 38, page 507(2020)