COVID-19 – Wyniki Ankiety

Szanowni Państwo,

Dziękujemy za wzięcie udziału w konkursie poświęconym badaniu wpływu epidemii COVID-19 na aktywność publikacyjną. Cieszymy się z dużej ilości odpowiedzi, które umożliwią nam lepsze zrozumienie Państwa sytuacji i wyjść naprzeciw potrzebom naszych Klientów.

Uzyskane odpowiedzi wskazują, że sytuacja związana z COVID-19 ma wpływ na publikowalność. Znacząca grupa respondentów  odczuła negatywny wpływ epidemii COVID-19 na ilość publikowanych prac. Było to spowodowane ograniczeniem dostępu do prac wykonywanych w laboratoriach. Jednakże, u pewnej grupy naukowców zaistniała sytuacja przyczyniła się do skonsolidowania wcześniej uzyskanych materiałów badawczych, co w efekcie przełoży się na większą ilość publikacji naukowych. 

Chcąc ułatwić prace naukowców zaangażowanych w walce z epidemią COVID-19, TPG wyszło z inicjatywą pro bono korekty językowej tekstów naukowych poświęconych tematyce COVID-19 (więcej informacji można uzyskać po adresem: https://translmed.com/covid19/ ). Kilka prac zostało już opublikowanych:

1 https://www.mdpi.com/2072-6643/12/8/2324

2 https://www.mdpi.com/1660-4601/17/16/5770/htm

Główną nagrodę (książkę) w konkursie wygrał uczestnik konkursu z SGGW. Nagrodę prześlemy pocztą. Pozostałym uczestnikom prześlemy mailem kupon rabatowy na nasze usługi.

Wszystkim naszym Klientom oraz ich rodzinom życzymy dużo zdrowia,

Tomasz Jaworski