Cyfry czy słowa

Cyfry czy słowa…. Bardzo wiele osób zwróciło się do nas z tym zapytaniem. Poniżej postaramy się Państwu odpowiedzieć na to zagadnie stosując konkretne przykłady. Proszę pamiętać, że poniższe wskazówki dotyczą tylko tekstów technicznych (scientific and technical writing). Inne reguły stosuje się do tzw. non-technical texts.

W trakcie pisania tekstów naukowych bardzo często jest wymagane przytaczanie wartości liczbowych — szczególnie w tekstach dotyczących nauk ścisłych. Chociaż użycie liczb jest dosyć proste i zrozumiałe, to jednak występuje kilka reguł, których należy przestrzegać.

1. Zawsze należy sprawdzić czasopismo docelowe pod kątem preferowanego stylu! Z reguły, liczby arabskie stosuje się zamiast słów dla określenia liczebników głównych i porządkowych (tzn. cokolwiek można policzyć lub zmierzyć).

np.: 3 braces; 51 amino acids; the 3rd brace; the 51st amino acid

Aczkolwiek, niektóre czasopisma preferują inny styl. Mianowicie, stosujemy formę słowną dla cyfr od 1 do 9, a liczby arabskie dla cyfr 10 i wzwyż.

np.: I washed the beaker five times.; I washed the beaker 15 times.

Niektórzy autorzy stosują liczby arabskie dla cyfr > 10, a formę słowną dla cyfr < 10, z kolei inni autorzy preferują odmienny styl. Najważniejsze, aby być konsekwentnym w swoim wyborze na łamach całego manuskryptu i nie mieszać styli w różnych rozdziałach pracy (Wyniki, Materiały i Metody, etc.) czy też w pojedynczym zdaniu.

np.. The zoo has two pandas, eight elephants, and fifteen (NOT 15) orangutans.

Ponadto, należy stosować liczby arabskie jeżeli w pojedynczym zdaniu występują zarówno „liczby pojedyncze” jak i liczby porządkowe.

np.: The 4th and 15th plates grew cells.

Kolejna zasada stosowania cyfr jest zaprezentowana na przykładach poniżej:

np.: The authors then prepared five 20 mL samples; The authors then prepared 5 samples of 20 mL each.

2. Nigdy nie należy rozpoczynać zdania od cyfry.

Źle: 10 samples were collected.

Poprawnie: Ten samples were collected.

Niekiedy zdanie wymaga przebudowania, aby brzmiało poprawnie.

Źle: 150 patients were interviewed.

Poprawnie: We interviewed 150 patients.

Źle: 2-mercaptoethanol was the mutagen in our study.

Poprawnie: The mutagen in our study was 2-mercaptoethanol.

3. Stosujemy cyfry dla wartości procentowych (np. 8%) oraz dziesiętnych (np. 3.24).

4. Stosujemy cyfry w odniesieniu do wieku:

np.: Age 50; 5-year-old; 16 months old; women in their 80s

Zespół Translmed