Których błędów unikać – wskazówki

Najczęstsze niedociągnięcia w manuskryptach zauważane przez edytorów czasopism naukowych

Znajomość tych niedociągnięć może znacznie zwiększyć Państwa szanse na opublikowanie kolejnego artykułu naukowego.


[ws_table id=”2″]

 

Zwróć uwagę na:

Tematykę innych pracy publikowanych w danym czasopiśmie

Dostosuj styl pracy do czasopisma

Sprawdź dokładnie manuskrypt (błędy gramatyczne, cytowania)

Przestrzegaj dokładnie zasad przedkładania manuskryptu