Których błędów unikać – wskazówki

Najczęstsze niedociągnięcia w manuskryptach zauważane przez edytorów czasopism naukowych

Znajomość tych niedociągnięć może znacznie zwiększyć Państwa szanse na opublikowanie kolejnego artykułu naukowego.


AkcjaPrzykład Reakcja
Artykuł został wysłany do niewłaściwego czasopisma Czasopismo publikuje badania teoretyczne a otrzymuje raport z badań empirycznych; lub praca ma inną tematykę badań aniżeli czasopismo docelowe.Efektem może być odrzucenie pracy i/lub nieufne podejście edytora do przyszłych zgłoszeń autorów.
Zły format publikacjiPraca sformatowana zgodnie ze stylem MLA (Modern Language Association), podczas gdy czasopismo wymaga APA (American Psychological Association).Efektem może być odrzucenie pracy i/lub nieufne podejście edytora do przyszłych zgłoszeń autorów.
Praca pełna błędów gramatycznych Niejasne sformułowania, źle zredagowana praca, niegramatyczne konstrukcje językowe, niewłaściwe użycie słów, niewłaściwe użycie interpunkcji, błędne cytowania (błędne nazwiska, tytuł publikacji, nieprawidłowy numer strony, niedokładna data publikacji) lub brak cytowań.Redaktorzy i recenzenci będą kwestionować, jak ostrożnie prowadziliście swoje badania; jeśli publikacja jest wykonana niestarannie, mogą odnieść wrażenie, że sposób w jaki wykonano badania też zostawia wiele do życzenia. Brak cytowań wcześniej opublikowanych prac innych autorów nie jest dobrym sygnałem dla edytorów.
Autorzy ignorują wymagania dotyczące przedkładania pracyAbstrakt ma być wysłany odrębnie od reszty pracy a zostaje wysłany jako całość. Wydawnictwo prosi o 3 kopie pracy a Autorzy wysyłają jedną.Nieprzestrzeganie wymagań związanych z przedłożeniem publikacji jest niestety sposobem komunikowania braku zainteresowania Autorów lub nieznajomością wytycznych czasopisma docelowego.
Krytykowanie edytora/ recenzentów, którzy proszą o naniesienie zmian/wyjaśnienie pewnych aspektów publikacjiDefensywna postawa autorów. Autorzy nie zgadzają się kompletnie z zarzutami recenzentów/edytora.Większość recenzji jest przygotowywanych w dobrej wierze. Błędem jest osobiste traktowanie krytyki. Jeśli recenzenci źle zrozumieli pracę, może to wskazywać, że inni czytelnicy również mogą ją źle odebrać. Autorzy powinni postarać się wypełnić jak najwięcej zaleceń recenzentów. Jeśli istnieje zalecenie, którego nie możesz wykonać, wyjaśnij starannie i zwięźle dlaczego w liście do edytora.
Autorzy spierają się z recenzentami/edytorem po odrzuceniu pracy lub chcą ich przekonać do zmiany zdaniaDefensywna postawa autorów. Autorzy nie zgadzają się kompletnie z zarzutami recenzentów/edytora.Nie zakładaj, że twoja praca została uznana za niespełniającą standardów tylko dlatego, że czasopismo zdecydowało przeciwko publikacji. Zapoznaj się z rodzajami artykułów, które publikuje dane czasopismo i prześlij tylko prace odpowiednie dla tego czasopisma. Niepożądane byłoby zrażenie redaktora.
Autorzy ponaglają edytora odnośnie terminu recenzji pracy. Autorzy "naciskają" na przyspieszenie procesu recenzji przedłożonej pracyPraca zazwyczaj zostaje odrzucona przez czasopismo bez możliwości ponownego wysłania pracy do powyższego czasopisma.

 

Zwróć uwagę na:

Tematykę innych pracy publikowanych w danym czasopiśmie

Dostosuj styl pracy do czasopisma

Sprawdź dokładnie manuskrypt (błędy gramatyczne, cytowania)

Przestrzegaj dokładnie zasad przedkładania manuskryptu