Czy “opłaca” się być Edytorem/Recenzentem

W ramach niedawnej konferencji uczestniczyliśmy w dyskusji z przedstawicielami takich czasopism jak The Plant Cell, Plant Physiology, Journal of educational evaluation for health professions, Bio-protocol, IFT Scientific, Journal of Neuroimmune Pharmacology, American Society of Clinical Oncology, American Physical Society na temat zachęt oferowanych edytorom oraz recenzentom. W trakcie interesującej dyskusji wymieniliśmy:

 • Różnego rodzaju honoraria przeważnie dla Edytorów
 • Upusty członkostwa w zrzeszeniach
 • Upusty lub pokryte w 100% koszty opłat związanych z rejestracją na konferencjach
 • “Kredyty edukacyjne”
 • Bezpłatna subskrypcja do czasopism wydawanych przez wydawnictwo
 • W zależności od czasopisma jest to zaplata za godzinę pracy lub skromne honorarium
 • Pokrycie kosztów podróży na spotkania reprezentujące czasopismo
 • Fundusze na wydatki biurowe (głównie dla Edytorów)
 • Obniżone koszty publikacji
 • Obniżone koszty związane z „Open Access”
 • Roczne stypenia dla Edytorów
 • Coroczny “Reviewer Acknowledgment” w przypadku recenzentów
 • Różnorakie systemy zbierania punktów (recenzenci zbierają “punkty”, które potem mogą przeznaczyć na nagrody).

 

Jesteśmy ciekaw jakie i czy w ogóle jakiekolwiek zachęty są praktykowane przez czasopisma wydawane w Polsce. Z przyjemnością przeczytamy Państwa opinie, komentarze.