Czy stawiać przecinek po “etc.”

etc

Zwrot “etc.” (łać.  et cetera = ang. and so forth, and so on) jest stosowany w celu pokazania, że tylko niektóre czynności z “listy” zostały wykonane. W przypadku American English, jeżeli “etc.” jest stosowane w środku zdania wówczas zwrot ten powinien występować z przecinkiem,

np: Tennis, soccer, baseball, etc., are outdoor games.

Jednakże, jeśli “etc.” pojawia się na końcu zdania wówczas kropka (która jest częścią “etc.”) służy jako ostateczny znak interpunkcyjny,

np: Being outoors, we played tennis, soccer, baseball, etc.