“Data/bacteria” – liczba mnoga czy pojedyncza

 

Robisz szczotkę artykułu przed wysłaniem do czasopisma i natrafiasz na zdanie: “Follow-up data from a large sample was used to estimate the incidence of carcinoma.” Zastanawiasz się czy brzmi poprawnie. A może lepiej powinno brzmieć “Follow-up data from a large sample were…” Czy słowo data jest rzeczownikiem w liczbie pojedynczej czy mnogiej?

Istnieją dwa podejścia odnośnie słów takich jak “data” czy “bacteria”, powszechnie stosowane terminy pochodzenia łacińskiego w artykułach naukowych.

1. Podejście „purystyczne” traktuje te słowa jako rzeczowniki w liczbie mnogiej, które występują w języku łacińskim (formy liczby pojedynczej tych słów to datum i bakterium).
2. Podejście bardziej współczesne, uznające, że współcześni użytkownicy języka angielskiego rzadko, jeśli w ogóle, używaliby słowa datum w potocznym języku, a być może nawet w formalnym języku naukowym.

Nawet źródła referencyjne nie dają jednoznacznej odpowiedzi. Dla przykładu, rozdział 9, wydanie 11, podręcznika stylu AMA stwierdza.: “A few nouns are usually used in the plural form; however, the distinction between plural and singular should be retained where appropriate” przykłady: data/datum, criteria/criterion, media/medium, and phenomena/phenomenon. Jednakże dalej mamy przypis:

Wyjątek: odnosząc się do mediów społecznościowych, mediów informacyjnych lub innych mediów, używaj czasownika w liczbie pojedynczej. To samo odnosi się do dużych zbiorów danych jako terminu oznaczającego bardzo duże, często nieustrukturyzowane zbiory danych, które można wykorzystywać do celów biznesowych lub społecznych.

Jeśli więc będziesz postępować zgodnie ze stylem AMA, dane rzeczywiście będą uważane za liczbę mnogą w większości kontekstów, z zastrzeżeniem powyżej przytoczonych sytuacji. To samo dotyczy stylu APA. Z kolei AP Stylebook sugeruje dane traktować jako liczbę pojedynczą w przypadku gdy Twoimi odbiorcami dokumentu są laicy i liczbę mnogą w przypadku artykułów naukowych oraz w innych formalnych kontekstach.

Niezależnie od tego, które podejście podejmiesz, weź pod uwagę zalecenie Chicago Manual: “[M]ake your play and be consistent—vacillating will not win the admiration of readers and listeners.”

Wesołych Świąt życzy Państwu T|P|G