“Do not start a sentence with an abbreviation”

abbreviation

Otrzymaliśmy interesujące pytanie dotyczące rozpoczynania zdania od skrótów,

np: “FSM and MIX diet significantly increased the concentration of C18:1 t10, C18:1 t11 and C18:1 c9 fatty acids.”

W tym przypadku recenzent zarzucił stosowania skrótów w ten sposób. Aczkolwiek bardzo często w tekstach naukowych można spotkać zdania,

np: “Researchers have given tetrahydroaminoacrdine (THA)  to patients with Alzheimer’s disease. THA inhibits the action of an  enzyme that breaks down acetylcholine…”

Nie ma 100% odpowiedzi na to zagadnienie. Niektóre czasopisma radzą autorom, aby nie rozpoczynali któregokolwiek zdania od skrótu (ang. abbreviation) czy też akronimu (ang. acronym). Dla przykładu, czasopisma kierujące się stylem the American Psychological Association (APA) będą stosować regułę unikania rozpoczynania zdania od akronimu oraz skrótu. Inne z kolei akceptują stosowanie akronimów na początku zdania, ale już nie skrótów.

Stąd też  należy zawsze sprawdzać jaki styl preferuje czasopismo docelowe lub kilka publikacji z danego czasopisma.