Edytowanie Tabel Medycznych oraz Naukowych – wskazówki

Celem Tabeli w czasopiśmie naukowym jest:

  • wzmocnienie prezentacji danych wykonanych badań, w celu wsparcia konkluzji autora we wnioskach,
  • dostarczenie zwięzłego przeglądu określonego aspektu wyników badań
  • podkreślenia znaczących trendów i zależności pomiędzy danymi.

Dlatego, aby powyższe dane przedstawić w jak najlepszy sposób należy:

  • używać tak mało miejsca jak to jest możliwe („przestrzennie zwięźle”),
  • unikać powtórzeń lub niepotrzebnej informacji
  • wzmocnić styl, zgodność i jednolitość przekazu.

Główne zasady edytowania tabel:

a) zwięzłość i spójność

– Unikać długich i niepotrzebnych/zbytecznych tytułów

– Stosować wspólnych pozycji i połączonych kolumn, aby poprawić płynność w prezentacji powiązanych ze sobą danych

– Stosować skróty, aby zaoszczędzić na przestrzeni w tabeli.

b) Jasność, przejrzystość i zgodność

– Upewnić się, że wszystkie dane są wytłumaczone; stosować symbole w przypisach, jeżeli to konieczne, aby wytłumaczyć określone elementy prezentowanych danych.

c) Konsolidacja

– Unikać powtarzającej się informacji, która zaśmieca nagłówki; albo poprzez konsolidację treści lub przeniesienia jej do przypisów.