Antyplagiat

“Plagiarism checker” – usługa umożliwiająca  sprawdzenie pracy pod kątem jej oryginalności.