Gratulacje dla zespołu z ICO PAN w Warszawie

Chemical Rev

Chemical Reviews

Gratulacje dla zespołu Dr Agnieszki Szumna za publikację w prestiżowym czasopiśmie chemicznym Chemical Reviews (IF 37.369) LINK do publikacji (Chem. Rev., 2017, 117 (6), pp 4863–4899) Cieszymy się, że nasz Zespół mógł wykonać korektę językową niniejszego artykułu przeglądowego.