In total, 40% of the patients… -lub- In total, 40% (n = 12) of the patients… -lub- In total, 40% (12/30) of the patients…?

Która forma jest poprawna (“scientific writing”):  In total, 40% of the patients… -lub- In total, 40% (n = 12) of the patients… -lub- In total, 40% (12/30) of the patients…?

 Odpowiedź brzmi: In total, 40% (12/30) of the patients.

Kiedy podajemy wartość liczbową w formie procentowej należy podać  liczby użyte przy wyliczeniu tej wartości procentowej. W matematyce określamy je licznikiem (np., liczba pacjentów która przetrwała) i mianownikiem (np., liczba przeanalizowanych pacjentów). Poniżej przytoczymy przykład, dlaczego tak istotne jest dostarczenie wartości procentowej wraz z liczbami na podstawie których ten % został obliczony.

After 3 years follow up, 85% of the Stage III patients and 100% of the Stage IV patients were alive.

Po przeczytaniu tego zdania sądzimy, że wyniki są doskonałe zarówno dla pacjentów przebywających w stadium III jak i IV. Jednakże spójrzmy na poniższe zdanie:

After 3 years follow up, 85% (185/200) of the Stage III patients and 100% (3/3) of the Stage IV patients were alive.

Cóż, taki zapis znacząco zmienia nasze spostrzeżenie na otrzymane wyniki. Autorzy przetestowali dużą liczbę pacjentów w stadium III i można sądzić, że wynik jest prawdziwy; z kolei, bardzo mała grupa pacjentów w stadium IV może wskazywać, że otrzymany wynik może nie być reprezentatywny.