Investigation into lub investigation of

images1_2015Niedawno otrzymaliśmy kolejne bardzo dobre pytanie od jednej z naszych Klientek: “Proszę o wyjaśnienie różnicy między zastosowaniem “investigation of ” a “investigation into”, ponieważ nie spotykam w publikacjach naukowych zbyt często sformułowania “investigation into”.” Jest to pytanie, na które nie ma jednoznacznej odpowiedzi.

Jednakże, jeżeli spojrzymy w szerszym kontekście na wzorzec stosowania of/into w parze ze słowem investigation to możemy dostrzec, że nie tyle istnieje różnica w znaczeniu pomiędzy of/into, co w kontekście ich stosowania. Proszę pamiętać, że  “into” wskazuje na ruch i stąd logicznie wynikają pewne konsekwencje jego użycia.

I tak na przykład “investigation into” będzie częściej poprzedzać zdania, które wskazują na “an event lub an action”, natomiast  “investigation of” bardziej będzie identyfikować się z “a person, people, lub an organization.”

Przykład: “a full-scale investigation into the crash”. –  “investigation into” odnosi się do frazy rzeczownikowej, która identyfikuje “an event”.

Przykład: “an investigation of the district attorney’s office”.  – “investigation of” odnosi się do frazy rzeczownikowej, która identyfikuje “a person lub people”.

Ponadto, w wielu przypadkach nie jest “zgrabnie” stosować kilka “of” obok siebie.

Przykład: “An investigation of the effects of inhibitors on cells” brzmi niezręcznie z powodu bliskości kilku “of”. “An investigation into the effects of inhibitors on cells” w tym przypadku brzmi znacznie lepiej.

Przykład: “An investigation into intracellular interactions” również brzmi niezbyt trafnie, stąd też użycie “of” będzie bardziej właściwe: “An investigation of intracellular interactions“.

Oczywiście, można znaleźć wiele przykładów gdzie into/of jest stosowane zamiennie w tych samych przypadkach; również patrząc z punktu statystycznego, zwrot “investigation of” jest częściej używane niż “into”.

Powyższa kwestia również dotyczy zwrotów jak: go into/talk about; speak of/speak about.