Jak pisać list przewodni do Edytora czasopisma

Po ukończeniu manuskryptu i wybraniu czasopisma docelowego, należy pamiętać o załączeniu listu przewodniego czyli ang. „cover letter”. Oto parę wskazówek, które mogą Państwu pomoc.

1. Niektóre czasopisma mają specyficzne wymagania dotyczące tego jak list przewodni powinien wyglądać. Z tego też względu zanim przystąpi się do pisania listu, trzeba sprawdzić instrukcje dla autorów dostępne na stronie internetowej czasopisma.

2. List przewodni powinien mieć długość (zazwyczaj) jednej strony.

3. Nie wolno zapomnieć o: dacie i adresie odbiorcy. Jeśli znamy imię i nazwisko Edytora warto adresować list imiennie.

4. Pokrótce opisz swój manuskrypt:

• W pierwszym paragrafie przedstaw się (afiliacja, pozycja, kierunek badań, kwalifikacje) a także dodaj zdanie, gdzie informujesz Edytora o tym, że wysyłasz swój artykuł do recenzji.
• W drugim paragrafie w 4–5 zdaniach opisz swój manuskrypt (tytuł i temat manuskryptu, najważniejszy cel pracy).
• W trzecim paragrafie opisz jaki wkład wnosi twoja publikacja na tle innych prac opublikowanych już w innych czasopismach. Autor musi wyjaśnić, dlaczego jego manuskrypt jest ważny i przekonać Edytora, że artykuł pasuje do tematyki czasopisma i będzie interesujący dla jego czytelników.
• W czwartym paragrafie należy podać nazwiska ewentualnych recenzentów.

5. Pod koniec listu warto podziękować Edytorowy za czas i uwzględnienie manuskryptu do publikacji. Warto dodać zdanie, w którym podkreślamy, że z “radością” odpowiemy na wszelkie pytania Edytora. Nie wolno zapomnieć o podaniu własnych danych kontaktowych (e-mail).

6. Wykonaj dokładną edycję i korektę językową listu przewodniego, jeśli piszesz w języku angielskim. Zdarzały się przypadki, że Edytor odrzucał publikację z powodu jednej literówki w liście przewodnim. Jeśli potrzebujesz pomocy w napisaniu i korekcie językowej listu przewodniego, skontaktuj się nami: translmed@new.translmed.com.