Jak używać przedimków a/the

W trakcie naszej wieloletniej pracy nad tekstami wielokrotnie spotkamy się z niepoprawnym stosowaniem przedimków a/the. Poprawne użycie przedimków jest problematyczne, co wynika głównie z tego, że nie mają one swego odpowiednika w języku polskim. Poniżej chcielibyśmy przedstawić parę zasad, które mogą pomóc Państwu w pisaniu manuskryptu.

  1. Przedimek nieokreślony a używa się, kiedy osoba mówi o obiekcie nowym dla słuchacza: I had a pear and a sandwich for lunch. The używa się wtedy, kiedy słuchacz wie co mówca ma na myśli, kiedy oboje dzielą wiedzę na temat danej rzeczy: The sandwich was tasty but the pear had a worm in it. Robak był dla słuchacza czymś nowym, dlatego mówca zastosował znowu a.
  2. The używamy jeśli słuchacz wie co mówca ma na myśli/użyte słowo automatycznie tworzy koncept w wyobraźni słuchacza, mimo, że mówca mówi o tym po raz pierwszy. He lit a match but the flame went out.
  3. The używamy, kiedy obiekt o którym mówimy, jest jedynym odnośnikiem. London is the capital of Great Britain lub Did you get the job? (o której wiem Ty i ja).
  4. A używa się, kiedy mówimy o rzeczy, o której słuchacz nie wie, lub osoba mówiąca nie wie, lub też nie ma znaczenia do jakiego dokładnie obiektu mówca się odnosi. A man spoke to an interviewer (mężczyzna rozmawiał z kimś odpowiedzialnym za rekrutację, nie ważnie z którą osobą, ja wiem, ale ty nie). A 100 ml flask was used to collect the liquid (jakaś butelka służyła do przetrzymywania płynu, nie ma znaczenia która). Żeby sobie ułatwić można więc przedimek a tłumaczyć jako jakiś, jakaś a przedimek the jako ta, ten.

Jak istotne jest prawidłowe użycie a/the pokażą poniższe przykłady. Niepoprawne użycie a/the może kompletnie zmienić znaczenie zdania:

(1) This phenomenon may hide a connection between the two. “Prawdopodobnie” istnieje związek pomiędzy dwoma, ale jeśli istnieje, to tego nie obserwujemy. (2) This phenomenon may hide the connection between the two. “Z pewnością istnieje” związek pomiędzy tymi dwoma, ale go nie widzimy, z powodu tego zjawiska.