Kiedy stosować “Due to” oraz “Because of”
Untitled Document

W trakcie pracy nad publikacją naukowcy często stosują zwroty sygnalizujące istnienie związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy zdarzeniami, które obserwują. Niektóre z czasowników oraz zwrotów wskazują na istnienie silnego związku między zdarzeniami, dla przykładu zwrot “due to” oraz “because of” (pol. z powodu). Nadużywanie jednego tylko zwrotu w publikacji nie jest wskazane, dlatego warto stosować zamienniki, jednakże stosowanie zwrotów “due to” oraz “because of” może nastręczać kłopotów. Poniżej prezentujemy parę praktycznych przykładów jak poprawnie stosować oba zwroty.

Due to” modyfikuje rzeczownik:
His failure was due to poor study habits”. W tym przypadku “due to poor study habits” modyfikuje rzeczownik “failure”. Ponadto, “due to” prawie zawsze używany jest z czasownikiem “be” (am, is, are, was, were).

Z kolei “Because of” modyfikuje czasownik:
He failed because of poor study habits”. W tym przypadku “because of poor study habits” modyfikuje słowo “failed”.

Najlepszym sposobem, aby poprawnie stosować oba zwroty, jest zapamiętanie, że “because of” stosuje się z czasownikami natomiast “due to” z rzeczownikami. W przypadku kiedy nie mamy pewności, która forma jest poprawna lepiej stosować zwrot” because of” aniżeli “due to”.

Podsumowanie:
"due to" – aby modyfikować rzeczownik; użycie tego zwrotu jest poprawne, jeżeli zdanie zachowuje sens kiedy "due to" zastąpimy zwrotem "caused by"

"because by" – aby modyfikować czasowniki.