Kolejne uznanie dla naszych redakcyjnych współpracowników

Tym razem gratulujemy naszemu koledze, odpowiedzialnemu w zespole Translmed oraz Translmed Publishing Group za poprawność wykonywania korekt językowych przez native-speakerów w obszarze chemii. Jego nazwisko pojawiło się w “acknowledgments” w kilku publikacjach z 2018 roku:

1) “Direct Aryloxylation/Alkyloxylation of Dialkyl Phosphonates for the Synthesis of Mixed Phosphonates” Hai Huang, Johanna Denne, Chou-Hsun Yang, Haobin Wang, and Jun Yong Kang. Angew. Chem. Int. Ed. 10.1002/anie.201802082 ; IF = 11.97.

2) “Regio- and Stereoselective Hydrophosphorylation of Ynamides for the Synthesis of ß-Aminovinylphosphine Oxides” Hai Huang, Hongjun Zhu, and Jun Yong Kang. Org. Lett. 10.1021/acs.orglett.8b01065 ; IF = 6.57.

3) “One-pot Synthesis of Phosphorodiamidothioates Using N-Heterocyclic Phosphine (NHP)-Thiourea” Ngantu Le, Hai Huang, Jun Yong Kang. Tetrahedron Letters. https://doi.org/10.1016/j.tetlet.2018.04.080 ; IF = 1.97.

4) “Regioselective Synthesis of a- and ?-Amino Quinolinyl Phosphonamides Using N-Heterocyclic Phosphines (NHPs)” Manasa Shetty and Jun Yong Kang. Org. Lett., 10.1021/acs.orglett.7b03829 ; IF = 6.57.