Konkurencja „nie śpi”, tylko czyta

Source: https://talkroute.com/why-competition-is-good-news-for-your-business/

 

Jak być na czasie z literaturą naukową – wskazówki

Każdy naukowiec doskonale zdaje sobie sprawę, jak istotne jest czytanie literatury naukowej. Daje nam możliwość lepszego poznania naszego obszaru badawczego oraz wiedzy na temat innych zespołów badawczych (niekiedy konkurencji) i ich osiągnięć w danym temacie, znalezienia odpowiedzi na bariery z jakimi się spotykamy w naszym badaniach, itp. Jednakże, każdy też sobie zdaje sprawę jak niezwykle trudno jest wygospodarować czas na czytanie literatury naukowej i pogodzić to z codziennymi obowiązkami akademickimi/laboratoryjnymi. Obowiązki naukowców na uczelniach w Polsce różnią się od ich kolegów w USA (np. różnicą w ilościach wykładów, czasem przeznaczonym wyłącznie na badania naukowe), dlatego poniżej podajemy kilka narzędzi, z których korzystają postdoc’y, doktoranci, młodzi jak i już zaawansowani naukowcy w USA, aby konkurować na obszarze naukowym:

1) PubCrawler – służy do regularnego przeszukiwania literatury. Jest to narzędzie, które automatycznie szuka publikacji online wykorzystując kluczowe frazy ustawione przez użytkownika. System wysyła raz w tygodniu maila podkreślając wszystkie nowe i potencjalnie istotne artykuły.

2) Feedly – kolejne narzędzie do śledzenia literatury. Pozwala na subskrybowanie RSS feeds istotnych dla nas czasopism.

3) PubChase – kolejne narzędzie, które zaoszczędza nam czas w poszukiwaniu istotnych dla nas artykułów naukowych.

4) PubMed updates – kolejny sposób na uchwycenie istotnej dla nas literatury opublikowanej w różnych czasopismach, nie tylko tych ustawionych w Feedly.

5) Google scholars updates – bardzo często wykorzystywane narzędzie, które rekomenduje wybór nowych artykułów w oparciu o nasze własne publikacje.

6) Reference manager Papers, czy też rekomendacje od już „dojrzałych” naukowców (ang. senior scientists on Faculty of 1000), czy też bezpośrednio od kolegów/grup z którymi współpracujemy.

7) Monitorowanie konferencji a także innych istotnych wydarzeń dla naszego obszaru działań również jest bardzo pomocne.

8) Twitter oraz Facebook – rosną na znaczeniu jako narzędzia rozprzestrzeniania ekscytujących badań

9) Subskrybowanie „wybranych” czasopism – -daje możliwość otrzymywania powiadomień drogą e-mailową kiedy zostaną opublikowane artykuły o tematyce nas interesującej.