Kto zasługuje na CrediT?

CRediT = CRT = Contributor Roles Taxonomy

Potrzeba określenia, w jaki sposób badacz uczestniczył w projekcie naukowym, to stosunkowo świeża dyskusja między społecznościami naukowymi i wydawniczymi. Na początku XXI wieku osoby domagające się większej przejrzystości i dostępności zgłaszanych wyników – badacze, agencje finansujące, instytucje akademickie, redaktorzy i wydawcy – zdali sobie sprawę z przydatności podejścia taksonomicznego do osiągnięcia celu. Według informacji zamieszczonej na stronach Consortia Advending Standards in Research Administration Information (CASRAI) “przypisane role mają na celu zapewnienie większego uznania dla pracy każdego współautora pracy, ograniczenie sporów o autorstwo, ułatwienie współpracy oraz dostarczenie wskaźników dla sponsorów i innych instytucji wspierających badania.”

Efektem współpracy grupy zainteresowanych była ustrukturyzowana taksonomia roli współtwórcy wprowadzona w 2014 r. jako CRediT. Wraz z nadejściem roku 2020 wielu czołowych wydawców w Kanadzie, Wielkiej Brytanii, Europie i Stanach Zjednoczonych przyjęło taksonomię z 14 zdefiniowanymi rolami:

Conceptualization
Data curation
Formal analysis
Investigation
Methodology
Project administration
Resources
Software
Supervision
Validation

Visualization
Writing—original draft
Writing—review and editing

Definicję każdej roli można odnaleźć pod adresem https://casrai.org/credit/ .

Obecnie CASRAI zarządza CRediT jako nieformalnym standardem, ale trwają prace nad tym, aby stał się formalnym standardem w Narodowej Organizacji Norm Informacji (NISO).

Więcej informacji na ten temat można znaleźć pod adresami:

https://casrai.org/blog/; https://casrai.org/resources/
http://www.cell.com/pb/assets/raw/shared/guidelines/CRediT-taxonomy.pdf
https://authorservices.wiley.com/author-resources/Journal-Authors/open-access/credit.html