4 February 2018

MANUSKRYPT 2018

Chemical Rev

Konkurs na najlepszą publikację naukową MANUSKRYPT 2018

Naukowcy, którzy chcą wziąć udział w konkursie MANUSKRYPT 2018 mogą zgłaszać swoje publikacje naukowe do 1 edycji konkursu na najlepszą publikację roku 2018. Zgłoszenia można przesyłać do 31 grudnia 2018 r.

Celem jest wyłonienie, promocja i nagrodzenie pierwszego Autora publikacji naukowej o najwyższym wskaźniku IF (lub dwóch pierwszych Autorów posiadających równy udział w opublikowanej pracy). Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przedłożenie pracy, która była skorygowana przez nasze biuro w roku 2018. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w roku 2019. Konkurs zostanie przeprowadzony w trzech grupach tematycznych: nauki medyczne, nauki biologiczne oraz matematyka/fizyka. Na zwycięzców konkursu czekają bardzo atrakcyjne nagrody, o których napiszemy wkrótce.

Prosimy o przesyłanie do nas prac, które zostały przyjęte do druku (prace z nr. DOI- np. https://doi.org/10.1177/135050840073009 lub z opisem bibliograficznym przyznanym przez czasopismo- rok wydania publikacji, strony – np. Kukulski, E. G. (1981). Criteria for assessing the trustworthiness of naturalistic inquiries. Educational Communication and Technology Journal, 29, 75-91).

Pytania dotyczące konkursu i zgłoszenia należy przesyłać na adres: translmed@new.translmed.com z podaniem w tytule nazwy: „Konkurs MANUSKRYPT 2018”.

Zapraszamy do zabawy.