Katarzyna Lorenc-Kukula

Dr Lorenc-Kukuła uzyskała stopień doktora na Uniwersytecie Wrocławskim. Jest współautorką patentu, szeregu prac badawczych oraz przeglądowych. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała w Kansas State University, University of North Texas oraz w Boyce Thompson Institute for Plant Research at Cornell University, gdzie pracowała nad projektami z dziedziny biochemii oraz biologii molekularnej roślin.

W trakcie swego stażu podoktorskiego zajmowała się między innymi identyfikacją i charakterystyką molekularną procesu nabytej odporności systemicznej (SAR) w roślinach. Dr. Lorenc-Kukuła zdobyła także kompleksową wiedzę i praktyczne umiejętności w zakresie tworzenia i rozwoju startupu w obszarze Life Sciences. Prezentowała swoje osiągnięcia na wielu konferencjach, takich jak The Annual Meeting of the Southern Section of the American Society of Plant Biologists, American Society of Plant Biologists, EU Standardization of GMO Testing and Safety of Genetically Modified Food Crops for Human Health, The 5th Workshop of „Transgenesis and genomics of crop plants” Network oraz była zapraszana do prezentacji swoich badań w tak znakomitych ośrodkach jak Nestlé Research and Development Center (Francja) oraz Donald Danforth Plant Science Center (USA). Dr. Lorenc-Kukuła jest laureatką wielu konkursów m.in. 11th Polish Conference of in Vitro Culture and Plant Biotechnology, the 2nd Conference of Polish Society of Experimental Plant Biology, American Society of Plant Biologists oraz The Gordon Conference on Plant Lipids and Signaling. Jest laureatką pierwszej edycji konkursu “Forum Akademickiego” pod honorowym patronatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. [>> Link]

Katarzyna Lorenc-Kukula

Katarzyna Lorenc-Kukuła