Narzędzia, które ocenią artykuł naukowy

Wydawnictwa naukowe dysponują wieloma narzędziami do oceny przedłożonego artykułu naukowego do publikacji. Wśród najnowszych narzędzi można wymienić:

  1. StatReviewer – jest to zautomatyzowany system sprawdzania danych statystycznych w pracy; narzędzie to jest wykorzystywane jako element uzupełniający przy analizie danych statystycznych w pracach naukowych. Szczególnie badania medyczne borykają się z błędami statycznymi, gdyż: a) większość recenzentów nie jest statystykami, b) większość autorów nie jest ekspertami w statystyce, c) tylko 33% czasopism zatrudnia profesjonalnych statystyków oraz d) wielu naukowców, szczególnie tych najlepszych, nie ma wystarczającej ilości czasu, aby analizować dane statystyczne. Program ten uzupełnia a nie zastępuje czynnik ludzki (recenzenta).

 

  1. Resource Identification Initiative – to narzędzie do sprawdzenia powtarzalności (ang. reproducibility) badań. Istotnym problemem w badaniach jest czynnik nieadekwatnej identyfikacji materiałów biologicznych wykorzystanych w badaniach. m.in. przeciwciała, linie komórkowe czy też organizmy (transgeniczne), co uniemożliwia powtórzenia badań przez inne zespoły badawcze.

 

  1. Meta – to system, który wykorzystuje tzw. inteligencję bibliometryczną do skonstruowania pełnego profilu manuskryptu, który jest stosowany do typowania czy manuskrypt nadaje się do danego czasopisma a także jego po-publikacyjnej zdolności cytowania. Narzędzie to wykorzystuje tzw. deep predictive profiling, aby przewidzieć Eigenfactor, stopień cytowania, a także górną rangę centylową. Pomaga to w uzyskaniu odpowiedzi na trzy podstawowe pytania odnośnie przedłożonego manuskryptu: a) czy nadaje się do danego czasopisma? b) jaki jest potencjale znaczenie (tzw. „siła”) danej pracy naukowej? oraz 3) którzy recenzenci będą najlepsi dla danej pracy? Analiza ta pomaga edytorowi w podjęciu decyzji czy dany manuskrypt jest odpowiedni do danego czasopisma, czy np. do czasopisma siostrzanego.