“Nasza pomoc w czasie pandemii Covid-19”

 

 

Chcąc ułatwić prace naukowców zaangażowanych w walce z epidemią COVID-19, w ostatnich miesiącach wyszliśmy  z inicjatywą nieodpłatnej korekty językowej tekstów naukowych poświęconych tematyce COVID-19. Pierwsze publikacje ukazują się już drukiem. Mamy nadzieję, że nasze wsparcie przyczyni się do wsparcia społeczności akademickiej i lepszej popularyzacji wyników naukowych polskich naukowców na arenie międzynarodowej. Powinniśmy w tym trudnym czasie pomagać i dzielić się z innymi.

 TPG