Oczami Edytora

źródło: Internet

Wielu autorów zdaje sobie sprawę, że Edytorzy najbardziej prestiżowych czasopism (o bardzo wysokim Impact Factor; Science, Nature, etc.) a także średniej jakości czasopism (np. PNAS, PLoS One), odrzucają bardzo wiele prac. Rodzi się zatem pytanie, dlaczego tak jest; czym kierują się Edytorzy, o czym myślą, kiedy oceniają świeżo przedłożony artykuł.

Edytor, który dokonuje „pierwszego cięcia” na świeżo przedłożonym artykule (z przypisanym numerem identyfikacyjnym czasopisma) ma kilka dostępnych dróg, którymi może podążać, aby podjąć decyzję, czy dany artykuł nadaje się do wysłania do procesu peer-review:

   a) niektórzy Edytorzy spoglądają na Cover Letter (patrz wpis “Jak pisać list przewodni do Edytora czasopisma”: LINK)

   b) inni z kolei od razu zwracają uwagę na Tytuł pracy oraz Abstrakt.

   c) następnie Edytorzy przechodzą do d) Wyników czy też e) Dyskusji lub Wniosków.

 

Mimo, że podejścia Edytorów mogą się różnić, to kluczowe pytania które stawiają przedłożonej pracy są takie same:

♦ czy artykuł pasuje tematycznie do czasopisma

♦ czy artykuł spełnia wyznaczone kryteria wyszczególnione w instrukcjach dla Autorów

♦ czy przedstawiona wiedza jest nowa, istotna i na czasie

♦ czy artykuł jest napisany jasno i zwięźle

♦ niektórzy Edytorzy czy zaprezentowana wiedza wybija się ponad „tylko oryginalną pracę”, ale np. toruje nowe szlaki, wnosi coś nowego do odbywającej się m.in. debaty naukowej, etc.

♦ Edytorzy również ostatnimi czasy sprawdzają bardziej skrupulatnie dane oraz ryciny, aby upewnić się, że eksperymenty są skonstruowane prawidłowo a otrzymane wyniki są rzetelne i wiarygodnie.

♦ Edytorzy również mogą brać pod uwagę aktualny dorobek naukowy Autora(ów), Instytucję z której się wywodzi, itp.

 

Co jest zaskakujące, to wiele artykułów nie spełnia powyższych wytycznych. Zazwyczaj prace są poza obszarem tematycznym czasopisma lub prezentują wyniki/badania, które nie są żadną nowością czy też interesujące dla odbiorców danego czasopisma. W momencie, kiedy artykuł przejdzie powyższy „etap odrzucenia”, zostaje wysłany – w zależności od czasopisma – bezpośrednio do recenzentów czy też do Associate Editor, który ma za zadanie dobranie recenzentów dla  artykułu.