Percentage lub Percent ? — poprawne ich stosowanie

Zasada stosowania słów percentage i percent nie jest skomplikowana. Słowo “percent” (lub symbol %) towarzyszy określonej wartości liczbowej, podczas gdy słowo “percentage” używa się bez liczby.

Przykłady:

Twenty percent of the control group responded to treatment with compound ABC.

A large percentage of the population has been exposed to virus.

Należy pamiętać, że niektóre style preferują stosowanie symbolu % od słowa percent, nawet w przypadku wartości liczbowych mniejszych niż 10.

A total of 4%…

Zespół Translmed