Cz.1 – blog Copy-editing (statystyka)

P<0.05, P <0.05 czy też P < 0.05

Zarówno wersja  P<0.05  jak i P < 0.05 jest poprawna i ostateczny jej wybór zależy od czasopisma docelowego!

Dla przykładu, wg AMA (American Medical Association) Manual of Style, wszystkie symbole matematyczne powinny być poprzedzone spacją po obu stronach, dla przykładu 5 + 1 = 6.  Jednakże, nie wszystkie czasopisma kierują się tą regułą. Dlatego, zawsze dobrze spojrzeć na artykuł opublikowany w czasopiśmie docelowym.

Zespół Translmed

P<0.05, P <0.05 czy też P < 0.05

Zarówno wersja  P<0.05  jak i P < 0.05 jest poprawna i ostateczny jej wybór zależy od czasopisma docelowego!

Dla przykładu, wg AMA (American Medical Association) Manual of Style, wszystkie symbole matematyczne powinny być poprzedzone spacją po obu stronach, dla przykładu 5 + 1 = 6.  Jednakże, nie wszystkie czasopisma kierują się tą regułą. Dlatego, zawsze dobrze spojrzeć na artykuł opublikowany w czasopiśmie docelowym.

Zespół Translmed

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *