Prostota jest kluczem

bruce

Bardzo często spotykamy się z fragmentami w tekstach, które są “nadmiernie” rozbudowane. Jest to bardzo istotny aspekt, dlatego chcielibyśmy go Państwu bliżej przedstawić. W tym celu posłużymy się najlepiej bardzo dobrym przykładem, który zaczerpnęliśmy z czasopisma Asian Journal of Organic Chemistry (by Richard Threlfall). Richard Threlfall jest co-edytorem powyższego czasopisma i bardzo jasno przedstawił ten problem, który dotyczy nawet prac publikowanych w prestiżowych czasopismach.

Przykład:
“Functionalized polythiophene compound 1 exhibits attractive electronic properties and shows fluorescence due to functionalized polythiophene 1 possessing a benzyl group at the C5 position. This synthetic methodology represents both a significant advance over previous reports of functionalized polythiophene compounds and opens new avenues towards developing novel photoexcitable oligomers.”

Nie jest to prawdziwy przykład, jak podkreśla Richard Threlfall, ale dosyć dobrze przedstawia problem z jakim spotyka się w przypadku wielu manuskryptów. Powyższy tekst można znacznie poprawić, jeżeli uważnie zastanowimy się nad doborem słownictwa i kontekstu w jakim go zastosujemy. Na czerwono podkreśliliśmy dla Państwa słowa, które można usunąć i/lub zamienić.

“Functionalized polythiophene compound 1 exhibits attractive electronic properties and shows fluorescence due to functionalized polythiophene 1 possessing a benzyl group at the C5 position. This synthetic methodology represents both a significant advance over previous reports of functionalized polythiophene compounds and opens new avenues towards developing novel photoexcitable oligomers.”

Poniżej przedstawiamy wytłumaczenie:
compound – to słowo można pominąć, gdyż „Functionalized polythiophene” od razu sugeruje związek chemiczny,
exhibits – mówimy o związku chemicznym a nie wystawie plakatów słowo dlatego słowo to należałoby zmienić lub całkowicie usunąć,
shows (fluorescence) – tutaj mamy z nieścisłością; komu pokazuje?
due to – zwrot ten stosujemy wyłącznie w przypadku koncepcji czasu, gdzie coś ma zamiar przybyć, wydarzyć się, itp.
functionalized polythiophene 1 – niekonieczne powtórzenie (element bardzo powszechny w przypadku prac naukowych), które odwraca uwagę od przedmiotu dyskusji,
possessing – należy unikać przypisywania ludzkich cech związkom chemicznym,
methodology – dotyczy badania (the study) lub opisu metod, a nie metody (the method) per se.
represents – słowo odnosi się tylko do rzeczy, które są faktycznie reprezentatywne, do wszystkiego innego słówko “is” lepiej pasuje,
both – niepotrzebne słowo, które nic nie wnosi nic do tego zdania,
significant advance over previous reports – jaki postęp? W przypadku prac naukowych trzeba być szczegółowym,
functionalized polythiophene compounds – kolejne niepotrzebne powtórzenie
opens new avenue towards – brzmi okazale, ale nieodpowiednie metafory ogólnie nie wnoszą nic do lepszego zrozumienia idei tekstu,
novel – niepotrzebne słowo; Z reguły wszystko o czym sie pisze w pracy eksperymentalnej powinno być „nowe”, stąd też nie należy nadmiernie stosować tego słowa w tytule pracy, streszczeniu, itp.

Poniżej przedstawiamy fragment po wprowadzeniu poprawek:
“Functionalized polythiophene 1 has useful electronic properties and fluoresces because it has a benzyl group at the C5 position. Our synthetic method has three fewer steps than those reported previously and can potentially be used for further development of photoexcitable oligomers.”

Zespół Translmed