Jak rozpoznać “predatory journals”

Credit: Jorge Gonzales www.livescience.com/

Wielu naukowcom –– nawet z dużym doświadczeniem zawodowym –– trudno rozróżnić czasopismo „predatory” od „legitimate”. Szczególnie młodzi naukowcy mogą mieć problem w rozeznaniu, gdy czas na podjęcie decyzji co do wyboru czasopisma nagli, bądź też działają pod presją swoich promotorów.
Otrzymaliśmy wiele maili z prośbą o przybliżenie informacji w jaki sposób dokonać rozeznania pomiędzy tymi właściwymi a „wątpliwymi” czasopismami.

Bardzo dobry artykuł, który przybliża tę kwestię został opublikowany w czasopiśmie BMC Medicine (Shamseer et al. BMC Medicine (2017) 15:28). Autorzy, w oparciu o analizę 93 “predatory journals”, 99 “open access” i 100 czasopism „subscription-based’”, zidentyfikowali 13 cech, które mogą wskazywać na tzw. „predatory” journals. Poniżej podajemy niniejsze 13 cech ((BMC Medicine (2017) 15:28))

1. The scope of interest includes non-biomedical subjects alongside biomedical topics

2. The website contains spelling and grammar errors

3. Images are distorted/fuzzy, intended to look like something they are not, or which are unauthorized

4. The homepage language targets authors

5. The Index Copernicus Value is promoted on the website

6. Description of the manuscript handling process is lacking

7. Manuscripts are requested to be submitted via email

8. Rapid publication is promised

9. There is no retraction policy

10. Information on whether and how journal content will be digitally preserved is absent

11. The Article processing/publication charge is very low (e.g., < $150 USD)

12. Journals claiming to be open access either retain copyright of published research or fail to mention copyright

13. The contact email address is non-professional and non-journal affiliated (e.g., @gmail.com or @yahoo.com)

Istnieje potrzeba edukacji środowiska naukowego odnośnie bardziej wnikliwej oceny czasopism (tzw. „journal’s integrity”). Do tego celu są niezbędne narzędzia, które zapobiegną wysyłaniu oryginalnych prac badawczych do czasopism, które nie wnoszą wiele do literatury naukowej.

Inne źródła:
„Illegitimate journals scam even senior scientists’ 7 September 2017; Vol 549, Nature 7
“Stop this waste of people, animals and money” 7 September 2017; Vol 549, Nature 23