Salami slicing

Bardzo często spotykaną praktyką wśród przedkładanych do recenzji prac naukowych jest tzw. “salami slicing“. 

W odróżnieniu od procesu powielania publikacji, które dotyczy publikowania tych samych danych w dwóch lub większej ilości publikacji, w przypadku salami slicing autor celowo wykorzystuje tylko fragmenty (“slices”) swojego obszarnego badania naukowego,  w celu opublikowania większej ilości prac naukowych w oparciu o to badanie. Praktyka ta jest niedopuszczalna kiedy “slices” dotyczą tej samej hipotezy, populacji badawczej, metodyki.  Jednakże istnieją przypadki kiedy można powyższą praktykę stosować, mianowicie  w sytuacji kiedy dane pochodzą z dużych badań klinicznych i epidemiologicznych, które nie mogą być opublikowane o tym samym czasie, czy też szukają odpowiedzi na postawione różne pytania.